Elke keer als jullie een bestelling plaatsen, maken wij een sprongetje ♡ D A N K B A A R

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Kids in the box

Nele Kenis

Kapelstraat 71

2920 Kalmthout

Ondernemingsnummer 0567.980.035

BTW- nummer: BE 0567.980.035

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Kids in the box, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kapelstraat 71, 2920 Kalmthout, België, BTW BE 0567.980.035, (hierna 'Kids in the box') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kids in the box moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kids in the box aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden apart vermeld.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Hoewel wij ons uiterste best doen om de prijzen zowel online als in de fysieke winkel gelijk te laten lopen, kunnen er altijd onopzettelijke fouten gebeuren. Voor deze fouten zijn wij niet verantwoordelijk, wordt geen geld teruggegeven of met terugwerkende kracht gewerkt.

Artikel 3: Aanbiedingen

  • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld.

  • Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kids in the box zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

  • Mondelinge toezeggingen verbinden Kids in the box slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

  • Aanbiedingen van Kids in the box gelden niet automatisch voor nabestellingen.

  • Kids in the box kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

  • Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

  • Aanbiedingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden gebruikt.
  • Uiteraard doen wij ons uiterste best om de prijzen en aanbiedingen hetzelfde aan te bieden online als in de fysieke winkel, wij zijn niet verantwoordelijk voor prijzen die online of in de fysieke winkel anders zijn. Wij betalen geen geld terug op prijzen die online of in de fysieke winkel anders zijn.

 

Artikel 4: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kids in the box niet. Kids in the box is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kids in the box is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via de klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kids in the box. Kids in the box kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5: Online aankopen

Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin u koopt.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

·         via bancontact

·         rechtstreeks via uw bank (KBC, Belfius, ING)

·         iDEAL

·         via overschrijving op rekeningnummer BE85 0018 1832 3806

·        Betalen bij afhalen in de winkel

Kids in the box is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Pas nadat uw betaling of een betalingsbevestiging door ons is ontvangen, versturen wij de bestelling! U heeft de keuze om uw bestelling op te halen in Kalmthout of te laten versturen.

Indien u kiest voor versturen, worden de pakjes zo snel mogelijk verzonden. Doorgaans worden pakjes verzonden op woensdag, donderdag en zaterdag.

Ophalen van pakketten kan op afspraak op het adres Kapelstraat 71, 2920 Kalmthout. Opgelet: dit is enkel op afspraak en is geen fysieke winkel!

U betaalt dan uiteraard geen verzendingskosten.

Wilt u graag de bestelling thuis ontvangen? Dan bedragen de verzendkosten:

– €6,50 voor verzendingen binnen België naar een adres.

- €9,95 voor verzendingen naar Nederland & Duitsland naar een adres.

Voor bestellingen van meer dan €100 euro is de verzending gratis in België. Bij bestellingen voor Nederland & Duitsland is de verzending gratis boven de €150.

Contacteer ons indien u wil aankopen vanuit een ander land dan België, Nederland of Duitsland.

Momenteel bieden wij enkel verzendingen naar België,Nederland & Duitsland aan.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Kids in the box.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Kids in the box was geboden.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Kids in the box levert uit eigen voorraad. Alle artikelen waarbij vermeld staat ‘op voorraad’ worden binnen 2 – 5 werkdagen bezorgd. Tijdens drukke periodes kan deze levertermijn langer zijn. In dat geval wordt dit uiteraard duidelijk gecommuniceerd naar de koper toe. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Artikelen die uit voorraad zijn worden weer aangevuld of gaan uit het assortiment. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kids in the box.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kids in the box te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

U kan er voor kiezen om de items af te halen en dan het product te bekijken bij afhaling OF u heeft het recht om als koper op internet – waarbij goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een particuliere consument betreft – binnen de 14 dagen de bestelling terug te sturen.

Als consument heb je het recht aan de verkoper mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Hoe ga je te werk?

1.  Je stuurt een email naar info@kids-in-the-box.be met daarin wat je wil retourneren en waarom. 

2. Daarna ontvang je van ons een email terug met de uitleg hoe je kan retourneren en of je wel kan retourneren.

- Je kan enkel items retourneren die in goede staat en in de originele verpakking zitten. Omdat onze items allemaal afgeprijsd zijn en we toch willen aanbieden dat je kan retourneren, krijg je enkel winkeltegoed terug. U krijgt dan het bedrag terug in waarde van een kadobon. Deze bon heeft een speciale code die u kan ingeven op onze website. Deze bon is 1 jaar geldig .

Indien u van ons een GO krijgt, kan je volgende stappen volgen om te retourneren:

1.    Je gaat naar ons retourportaal en geeft daar je postcode en je trackingnummer in. 

Daarna klik je op verder.

2.    Gelieve in stap 2 aan te duiden waarom u deze zending graag wil retourneren. Klik daarna op methode van terugbetaling kiezen.

3. Hier kan u enkel kiezen voor storecredit, dit omdat wij alles aanbieden aan kleine prijsjes.

U krijgt het bedrag terug in waarde van een kadobon. Deze bon heeft een speciale code die u kan ingeven op onze website. Deze bon is 1 jaar geldig .

4. In stap 4 hebt u de keuze of u het product wil terugzenden of wil retourneren op ons adres (opgelet: wij zijn geen fysieke winkel meer, dan dient u eerst te kiezen tegen wat u wil ruilen)

Als u kiest voor retour terugzenden, zal u kunnen kiezen in welk afleverpunt u het pakketje wil afgeven. Er zal een verzendlabel aangemaakt worden dat u op het pakketje moet kleven. Terugzenden kost 6,50 euro. Dit bedrag zag afgehouden worden van uw tegoed.

Ruilen in de winkel is gratis.

5. Stap 5 is een overzicht van de door u opgegeven gegevens.  Als deze gegevens fout zijn kan u ze nu wijzigen.

Daarna klikt u op bevestigen.

6. Indien u hebt gekozen voor retourneren via terugzenden, zal u nu een verzendlabel krijgen dat u op het pakketje moet kleven.

LET OP! De goederen moet in ongebruikte staat en in de originele verpakking zijn!

7.  We ontvangen de goederen en kijken de staat na.

8.    De retourbetaling zal dan geschieden binnen 30 dagen  via een kadobon voor de website, indien de goederen ons onbeschadigd toegezonden werden.

9.   Als je gebruik maakt van je recht op retour, heb je recht op teruggave van het totaal betaalde bedrag, inclusief de verzendkosten. De verzendkosten voor het terugsturen en het risico voor het terugsturen -  bijvoorbeeld voor eventueel zoekraken - liggen bij de klant. Indien je meerdere artikelen hebt besteld en niet alles retourneert zullen de verzendingskosten niet vergoed worden.

Belangrijk om te weten: Indien de klant het voordeel heeft genoten van de gratis verzendkosten boven de 100 euro en het orderbedrag na retour lager is dan 100 euro heeft Kids in the box  het recht de verzendkosten alsnog in rekening te brengen door het terug te storten bedrag te verminderen met de te betalen verzendkosten.

10.    Dit verzakingsrecht vervalt indien je de goederen komt ophalen. Je hebt dan immers de mogelijkheid de goederen te bekijken voor je ze meeneemt, het betreft hier dan geen verkoop `op afstand` meer.

 De e-mails die verzonden worden vanuit ons retourportaal zijn niet aanpasbare standaard e-mails, deze zijn daarom niet bindend. Er kunnen dus afwijkingen zijn in het retourbeleid. Hiervoor leest u best onze algemene voorwaarden.

 

UITZONDERINGEN:

-Afgeprijsde artikelen of artikelen uit de outlet kunnen niet geruild worden, noch geld voor teruggegeven worden.

- Wegens hygiënische redenen is het niet mogelijk om ondergoed, kousen of zwemkledij te ruilen of terug te sturen.

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Kids in the box en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Kids in the box zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst van Kids in the box is bereikbaar via e-mail op info@kids-in-the-box.be of per post op het volgende adres Kapelstraat 71, 2920 Kalmthout. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kids in the box beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Kids in the box zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kids in the box respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kids in the box, Kapelstraat 71, 2920 Kalmthout of info@kidsinthebox.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kids in the box, Kapelstraat 71, 2920 Kalmthout of info@kids-in-the-box.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kids in the box heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Kids in the box houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op via onze klantendienst.

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kids in the box om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kids in the box. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

 

Artikel 18: Copyright

Niet van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijke toestemming van Kids in the box. Dit geldt ook voor alle zwart-wit foto’s, kleurenfoto’s, eigen logo’s en foto’s gebruikt in web template en van producten alle GIF-animaties en eigen productomschrijving evenals eigen reclame, teksten en slagzinnen en andere uitingen. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.